Filosofie

kudde kl

Voor de paardenhouderij formuleerden we de volgende uitgangspunten:

kl6

Nederland is een heel lastig land om een paard gezond en naar zijn natuur te houden. De bodem is dan weer lange tijd erg nat en drassig en kan in korte tijd veranderen in keihard en droog. De bodem is ook ‘te makkelijk’ voor een paard: vlak en zonder obstakels. Bij een rotsachtige en onregelmatige ondergrond wordt de hoefgroei gestimuleerd, paarden leren behendigheid en oplettendheid waar ze treden. En dan is er het veel te vette, rijke gras. Van oorsprong gemaakt om de taaiste grassoorten te verorberen, leven paarden hier voortdurend in de snackbar…

Beweging

Om aan de eerst twee punten, beweging en sociaal contact, te voldoen gaan de paarden in de winter vrijwel alle dagen in vaste groepen naar buiten. Een enkele keer kan het weer dusdanig zijn dat we besluiten ze een dag binnen te houden. We hebben om de stal een paar grote paddocks zodat we altijd voldoende kunnen spelen met de groepssamenstelling om eigenaar en paard tevreden te stellen. Uniek is onze ‘track’, een 5 meter breed pad om een groot weiland heen waardoor de paarden op de lange zijde een sprintje van 200 meter rechtuit kunnen trekken, hetgeen ze dan ook regelmatig doen!

In de zomer gaan de paarden overdag naar buiten en wie wil, mag zijn of haar paard ook dag en nacht buiten laten. Onze weides zijn verdeeld in grote percelen en wat er groeit is mooi gevarieerd, want we laten het land steeds een beetje meer verschralen.

Ruwvoer

juli 2013 8

We kopen het ruwvoer in bij boeren uit de omgeving. Het wordt zo droog mogelijk geoogst en komt allemaal van weiland waar een beheerspakket op zit: weiland dat als ‘vogeltjesland’ wordt bestempeld of wat anderszins naar natuurland wordt of is omgevormd. De bemesting is hier minimaal en de weides zijn gevarieerd in gras- en (on)kruidsoorten. We gaan altijd even kijken hoe het land erbij staat voordat er gemaaid wordt, dan wel hoe de oogst erbij ligt voordat het in het pak gaat. Wanneer het qua graasdruk haalbaar is, oogsten we ook van eigen land. Doel is altijd om hooi of zeer droge kuil te verkrijgen.

Slowfeeding 3Slowfeeding

Het derde aandachtspunt,¬†16-18 uur per dag eten met het hoofd aan de grond, wordt ondervangen door het ontwerp van de boxen in combinatie met slowfeeding. Het ontwerp van de boxen is zo dat de paarden met hun hoofd buiten de box eten. We hebben daar ogen aan gemonteerd waaraan een net met ruwvoer kan worden bevestigd. Dit net ligt op de grond en het paard kan de hele dag ‘grazen’ door het ruwvoer in kleine plukjes door de kleine mazen te trekken. Meer hierover vindt u onder Slowfeeding.

Slowfeeding 6