Filosofie

kudde kl

Voor de paardenhouderij formuleerden we de volgende uitgangspunten:

kl6Nederland is een heel lastig land om een paard gezond en naar zijn natuur te houden. De bodem is dan weer lange tijd erg nat en drassig en kan in korte tijd veranderen in keihard en droog.
De bodem is ook ’te makkelijk’ voor een paard: vlak en zonder obstakels. Bij een rotsachtige en onregelmatige en heuvelachtige ondergrond wordt de hoefgroei gestimuleerd, paarden leren behendigheid en oplettendheid waar ze treden.
En dan is er het veel te vette, rijke gras. Van oorsprong gemaakt om de taaiste grassoorten te verorberen, leven paarden hier voortdurend in de snackbar…

Beweging

Voordat we met het HIT-Aktiv systeem begonnen, was voldoende beweging al steeds een aandachtspunt. Paarden zijn van nature energie zuinig, dus als ze niet hoeven bewegen doen ze dat ook niet. Wij reiken het voer voortdurend aan, zetten onze paarden stil op een box of op een paddock waar ze dan af en toe even gek doen en weer stilstaan.

In de zomer is het natuurlijk makkelijker, dan wordt er gegraasd en is er sprake van het gezonde hapje-stapje. Maarja, wel hapje van het te rijke gras dus overgewicht ligt op de loer. Wij laten onze weides weliswaar steeds meer verschralen, maar blijft het te rijk.

Ruwvoer

juli 2013 8We kopen het ruwvoer in bij boeren uit de omgeving. Het wordt zo droog mogelijk geoogst en komt allemaal van weiland waar een beheerspakket op zit: weiland dat als ‘vogeltjesland’ wordt bestempeld of wat anderszins naar natuurland wordt of is omgevormd. De bemesting is hier minimaal en de weides zijn gevarieerd in gras- en (on)kruidsoorten. We gaan altijd even kijken hoe het land erbij staat voordat er gemaaid wordt, dan wel hoe de oogst erbij ligt voordat het in het pak gaat. Wanneer het qua graasdruk haalbaar is, oogsten we ook van eigen land. Doel is altijd om hooi of zeer droge kuil te verkrijgen.